17 september 2020

Toeslagen

De toeslagen liggen al enige tijd onder vuur, dat zal niemand zijn ontgaan. De toeslagen hebben door (onbedoelde) discriminatie en faillissementen al veel leed gebracht. Het kabinet werkt hard aan verbeteringen in het toeslagenstelsel.

Deze verbeteringen richten zich op drie pijlers: het verbeteren van de rechtsbescherming, meer menselijke maat en wijziging van het begrip partnerschap. De bedoeling is om de positie van mensen met een toeslag ten opzichte van de Belastingdienst/Toeslagen te verbeteren. In de toekomst worden verdere maatregelen genomen. Afschaffing van het toeslagenstelsel kan hiervan een uitkomst zijn.