31 mei 2022

Verhoging tarief overdrachtsbelasting

De laatste jaren is het tarief voor de overdrachtsbelasting voor niet-eigen-woningen al verhoogd van 6% naar 8%. In het coalitieakkoord is voorgesteld dit tarief te verhogen naar 9%. De Voorjaarsnota 2022 stelt nu een verdere verhoging voor naar 10,1% in 2023.