27 januari 2022

Belastingrente vennootschapsbelasting

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als een aanslag niet op tijd kan worden vastgesteld. Wordt een aanslag vennootschapsbelasting opgelegd op of ná 1 juli volgend op het belastingjaar? Dan moet over de verschuldigde belasting belastingrente worden betaald. Doet de belastingplichtige vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte en worden de gegevens ongewijzigd door de Belastingdienst overgenomen? Dan is geen belastingrente verschuldigd. Er is ook geen belastingrente verschuldigd als de belastingplichtige vóór 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en deze wordt ongewijzigd opgelegd.

In verband met de coronacrisis was de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief verhoogd naar 4%. Maar vanaf 1 januari 2022 is het tarief voor de vennootschapsbelasting weer als vanouds, namelijk 8%. In dit kader is het belangrijk dat tijdig ofwel aangifte wordt gedaan of wel een voorlopige aanslag wordt aangevraagd. Op deze manier kunt u hoge belastingrente voorkomen.