Diensten | Familie

Met familie moet je wandelen niet handelen.

Met familie moet je wandelen, niet handelen. Een vertrouwd gezegde, maar hoe werkt dit in een familiebedrijf? Handel en wandel zijn daar vaak verweven.

Een goede balans tussen familie en bedrijf

Al vanaf het ontstaan van Koenders Vermetten hebben familiebedrijven onze focus. Waarom? Omdat deze de motor zijn van de Nederlandse economie. Maar ook omdat de zakelijke en familiebelangen nauw met elkaar zijn verweven; de verhoudingen kunnen aardig complex worden. Het is onze drive u te helpen de balans te bewaren. 

Wij helpen u de juiste stappen te zetten

Hoe kiest u voor uw bedrijf én voor uw familie? En hoe blijft u concurrerend en innovatief? Uw vaste partner kent uw situatie en helpt u de juiste stappen te zetten. Is er specialistische kennis nodig? Dan werken wij samen met experts uit uw of ons netwerk.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bedrijfsopvolging

Draag uw bedrijf zo fiscaal vriendelijk mogelijk over

Uw bedrijf overdragen binnen de familie vraagt om een goede planning. Maar wist u ook dat u ruim 40 procent belasting kunt besparen als u de juiste keuzes maakt? De fiscus faciliteert bedrijfsopvolging binnen de familie op verschillende manieren. Denk aan erf- of schenkbelasting en aanmerkelijk belang. En u kunt heffing besparen of uitstellen. Complexe regelgeving waar wij u graag bij helpen.

Vermogens­planning / vermogens­overdracht / schenkingen

Erfbelasting besparen en zelfs voorkomen

Ondernemen is vooruitzien. Daarom denkt u – minder leuk natuurlijk – ook vast na over overlijden. De fiscale regelgeving op dit gebied is complexe materie waar onze specialisten volledig in thuis zijn. Zo is bij overlijden erfbelasting verschuldigd, maar er zijn verschillende manieren om deze toekomstige belasting te besparen of zelfs te voorkomen. U moet dan wel tijdig de juiste maatregelen treffen, zoals het overdragen van vermogen tijdens leven. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want alles moet op elkaar zijn afgestemd: uw testament, huwelijkse voorwaarden en ondernemingsstructuur. Uw vaste partner bij Koenders Vermetten kent uw persoonlijke situatie en adviseert u graag.

Familiestatuut

De toekomst van uw familiebedrijf

Er komt een moment waarop u moet beslissen hoe de toekomst van het bedrijf eruitziet. Blijft het binnen de familie of wordt het verkocht? En als het binnen de familie blijft, mogen dan alle familieleden er werkzaam zijn? Hoe houdt u de regie en bepaalt u welke familieleden ook eigenaar kunnen worden? Genoeg kwesties om over na te denken en vooral: vast te leggen. Wij helpen u graag met het opstellen van een familiestatuut.

Goede afspraken binnen de familie

Het statuut is een soort familiebedrijfsplan waarin u de belangrijke afspraken rondom uw bedrijf en familie vastlegt. Hierdoor brengt u bovendien het gesprek op gang. Het is belangrijk om de opvattingen die binnen de familie leven te bespreken en samen tot goede afspraken te komen. Legt u deze vast, dan voorkomt u discussies en conflicten in de toekomst. Wij leggen u graag uit wat een familiestatuut voor u en uw (familie)bedrijf kan betekenen.

Begeleiding van kinderen

Betrek uw kinderen op tijd bij uw vermogen

Betrekt u uw kinderen bij uw onderneming en vermogen? Wij adviseren vermogende families om dit op tijd te doen. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat bij het overlijden van de ouders de stap voor de erfgenamen te groot is, en zij zonder kennis van zaken ineens het totale vermogen moeten beheren. Uw persoonlijke adviseur kent uw situatie, neemt u en uw kinderen hierin mee en helpt bij het zetten van de juiste stappen rondom vermogens- en kennisoverdracht. Dit doen we bij u thuis of op het bedrijf, of bij ons op kantoor, waar u maar wilt.

Familiefonds

Familiefonds bij vermogens- en kennisoverdracht

Uw kinderen betrekken bij uw investeringen en beleggingen. Met ze bespreken hoe dit verder vorm te geven en samen delen in de resultaten. Leuk toch, om hier samen aan te werken? Het is bovendien slim: zo neemt u uw kinderen alvast mee in de vermogens- en kennisoverdracht. Een familiefonds is een manier om dit fiscaal en financieel vorm te geven. Er zijn meerdere varianten mogelijk. Welke het beste bij u past, spreken we graag persoonlijk met u door.

Testament

Uw nalatenschap goed geregeld

Onze adviseurs hebben de juiste kennis om u te adviseren over uw testament. En hebt u ook al aan een levenstestament gedacht? Stel dat u door een ongeval of ziekte ineens niet meer zelfstandig beslissingen kunt nemen. Dan is het prettig als u dit van tevoren met een volmacht aan een vertrouwenspersoon hebt geregeld. Wilt u eens sparren over de mogelijkheden? Wij stellen uw testament niet op – dat doet de notaris – maar kunnen u hierbij wel adviseren.

Huwelijk/echtscheiding

De belangrijke momenten in uw leven

Wij hebben ons gespecialiseerd in de fiscale aspecten rondom belangrijke momenten in uw leven, zoals een huwelijk of echtscheiding. Deze gebeurtenissen brengen veel emoties met zich mee. Tegelijkertijd is het juist op deze momenten belangrijk de financiën goed te regelen.

Uw financiën bij trouwen of scheiden

Wilt u huwelijkse voorwaarden opstellen of niet? Moet u zich bij het huwelijk al erop voorbereiden dat het mis kan gaan? En wat áls het misgaat, hoe komt u er dan fiscaal en financieel uit? Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden, een ouderschapsplan, het indienen van een verzoek tot echtscheiding en een echtscheidingsconvenant gaat u naar een notaris, mediator of advocaat. Uw persoonlijke adviseur bij Koenders Vermetten staat u bij en adviseert u bij de vele vraagstukken op fiscaal en financieel gebied.

Scheiding zeggenschap en familiekapitaal

Vermogen overdragen en zeggenschap behouden

Wilt u als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (dga) een gedeelte van uw vermogen of aandelen overdragen aan uw kinderen of andere familieleden? Daar komen verschillende keuzes bij kijken waar onze specialisten u graag bij helpen. Wilt u bijvoorbeeld wel vermogen overdragen maar niet uw zeggenschap? Dan kunt u een scheiding aanbrengen tussen uw bedrijf en het familiekapitaal. Maar ook de aandelen certificeren, of een aandeelhoudersovereenkomst of familiestatuut opstellen. Hoe fijn is het om hierover te overleggen met iemand die uw onderneming(en) en persoonlijke situatie goed kent?

terug naar boven