13 december 2022

Betaal tijdig de rente bij schenkingen op papier

Heeft u een schenking op papier gedaan aan uw kinderen? Dan moet hierover jaarlijks 6% rente worden betaald aan uw kind. Heeft u dat nog niet gedaan? Zorg ervoor dat u deze uiterlijk 31 december 2022 betaalt.