21 september 2022

Gebruikelijk loon starter

Als DGA moet u voldoen aan de gebruikelijk loon regeling. Dit betekent dat u als DGA geacht wordt een bepaald loon te ontvangen uit uw B.V. dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. Hierbij geldt een minimum van het hoogste bedrag van:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het loon van de meestverdienende werknemer bij de (verbonden) B.V.
  • Minimaal € 48.000 (2022)

Voor starters geldt een versoepeling van deze regeling. Onder voorwaarden mag u in dat geval het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Deze regeling zou eigenlijk per 1 januari 2022 vervallen, maar is verlengd. Hij komt nu per 1 januari 2023 te vervallen. Maakt u in 2022 al gebruik van deze regeling? Dan kunt u dit op basis van het overgangsrecht nog tot en met 2024 toepassen.

Verder was eerder aangekondigd dat de doelmatigheidsdrempel (zie de eerste bullet waarbij 25% mag worden afgeweken) zou worden verlaagd naar 15%. In het Belastingplan 2023 is nu aangekondigd dat deze drempel helemaal komt te vervallen. Het minimale DGA-loon moet dus gelijk zijn aan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.