19 juni 2020

Nieuwsbrief special: wetsvoorstel excessief lenen

Op woensdag 17 juni 2020 was het er dan zomaar ineens: het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap. Nadat het kabinet eerder aankondigde dat de wetgeving een jaar werd uitgesteld, ligt er nu toch een concreet voorstel. Alsof de ondernemer en de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) nog niet genoeg worden geraakt door de Coronacrisis, zet Den Haag ook deze onzalige wetgeving door.

Excessief lenen bij de eigen B.V., hoe zit het ook alweer? Tijdens Prinsjesdag 2018 kondigde het kabinet een fiscale wetgeving aan om het excessief lenen van de eigen B.V. door DGA’s tegen te gaan. De doelstelling van het kabinet is om het lenen bij de eigen B.V. te ontmoedigen. Door te lenen van de B.V. in plaats van dividend uit te keren, wordt belasting uitgesteld. En dat vinden ze in Den Haag ongewenst.

Als een DGA (of bijvoorbeeld kinderen van de DGA) meer dan € 500.000 van de eigen B.V. leent, dan wordt alles boven € 500.000 als inkomen uit aanmerkelijk belang aangemerkt. Dit meerdere wordt belast met (straks) 26,9% inkomstenbelasting. De maatregel zou op 1 januari 2022 ingaan. Dit is in verband met de Coronacrisis uitgesteld tot 1 januari 2023. Om te kijken of er meer is geleend dan € 500.000, kijkt de Belastingdienst naar de schulden op 31 december 2023. Voor eigen woning schulden geldt onder voorwaarden een uitzondering.

In maart 2019 heeft het kabinet een conceptwetsvoorstel opgesteld. Iedereen kreeg de mogelijkheid op dit concept te reageren. Met deze op- en aanmerkingen heeft het kabinet nu een definitief wetsvoorstel ingediend. De wijzigingen ten opzichte van het concept zijn beperkt.

Er is vanuit de praktijk veel commentaar gegeven op de dubbele belastingheffing die ontstond. Als een DGA bijvoorbeeld € 600.000 leent van zijn B.V., dan moet hij over € 100.000 26,9% inkomstenbelasting betalen. Als dezelfde B.V. het jaar daarop een dividenduitkering doet van € 100.000, waarmee de DGA zijn schuld aan de B.V. aflost, dan moet hij over ditzelfde bedrag nog een keer 26,9% inkomstenbelasting betalen.

Dit is uit het wetsvoorstel gehaald. Als een DGA een schuld heeft aan zijn B.V., minder dan het maximum bedrag (€ 500.000 + eerder belast fictief voordeel), dan is voor dat deel sprake van een negatief fictief voordeel.

Met de suggestie om de regeling alleen voor niet-zakelijke schulden (consumptieve uitgaven) in te voeren, is niks gedaan. Wij blijven het onterecht vinden om voor zakelijke schulden zo’n maatregel in te voeren.

In de praktijk is gekeken naar allerlei oplossingen om deze heffing te voorkomen. Een situatie die veel voorkomt is een onroerende zaak in privé die is gefinancierd met een geldlening bij de eigen B.V. Een oplossing kan zijn om de onroerende zaak over te dragen aan de B.V. om die lening af te lossen. Over de koopsom van het pand moet de B.V. dan wel overdrachtsbelasting betalen. Vanuit de praktijk is de vraag gesteld om hiervoor een eenmalige vrijstelling overdrachtsbelasting in te voeren. Het antwoord van het kabinet hierop is nee. Dit blijft dus wel een mogelijkheid, maar niet zonder overdrachtsbelasting.

Verder zijn er geen wijzigingen. Het heeft dus even geduurd, maar de invoering op deze wijze lijkt nu een feit. Of er moeten nog wijzigingen komen vanuit de Kamer. Afwachten dus! Maar dat betekent niet dat wij ook gaan afwachten. Wij gaan bij onze klanten waar dit speelt in kaart brengen wat dit definitief voor hen betekent en samen met de klant een mogelijke oplossing bedenken. Vaak zijn er meer oplossingen dan alleen “simpel” dividend uitkeren om de schuld af te lossen. Heeft u al eerder vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ook als u nog geen klant bent, maar wel wilt weten wat er in uw situatie mogelijk is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.