Familie

Scheiding zeggenschap en familiekapitaal

Vermogen overdragen en zeggenschap behouden

Wilt u als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (dga) een gedeelte van uw vermogen of aandelen overdragen aan uw kinderen of andere familieleden? Daar komen verschillende keuzes bij kijken waar onze specialisten u graag bij helpen. Wilt u bijvoorbeeld wel vermogen overdragen maar niet uw zeggenschap? Dan kunt u een scheiding aanbrengen tussen uw bedrijf en het familiekapitaal. Maar ook de aandelen certificeren, of een aandeelhoudersovereenkomst of familiestatuut opstellen. Hoe fijn is het om hierover te overleggen met iemand die uw onderneming(en) en persoonlijke situatie goed kent?