Vermogen

UBO-register

Uw privacy en het UBO-register

Personen die meer dan 25 procent van het economisch belang in een organisatie hebben, worden geregistreerd in het UBO-register. Dit gebeurt sinds 2020 naar aanleiding van een Europese richtlijn. Het register is er om witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen. Goed natuurlijk. Maar wat betekent dit voor u?

Meer dan 25 procent belang

Hebt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) meer dan 25 procent van het economisch belang of aandelen in een BV? Of meer dan een kwart eigendomsbelang in een maatschap, VOF of CV? Dan komt u ook in het register terecht. Maar wilt u dit wel, of hebt u liever wat meer privacy? Uw persoonlijke adviseur spreekt de opties graag met u door.