17 september 2020

Verhoging belastingtarief innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten vallen onder voorwaarden in deze box. Deze innovatieve winsten worden minder zwaar belast. Eerst bedroeg dit tarief voor de vennootschapsbelasting 5%, en is in 2018 verhoogd naar 7%. Zoals eerder aangekondigd in het Belastingplan 2020 wordt dit in 2021 verder verhoogd naar 9%.