31 mei 2022

Verlaging schenkvrijstelling

In het coalitieakkoord werd al gesproken over de afschaffing van de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning (de jubelton) in 2024. In de Voorjaarsnota 2022 wordt nog een keer gemeld dat in 2023 een verlaging plaatsvindt van € 106.671 naar € 27.231. Hoe er wordt omgegaan met het in termijnen schenken, wordt weer niet genoemd. Hiervoor moeten we Prinsjesdag afwachten.

Ook over een eventuele afschaffing of versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt in de Voorjaarsnota 2022 niks gezegd. Behalve dan dat de uitkomsten in aanloop naar Prinsjesdag 2022 verder worden geëvalueerd. Nog even geduld dus wat hieruit gaat komen!