13 december 2022

Wijziging tarieven aanmerkelijk belangheffing in 2024

Het aanmerkelijk belangtarief bedraagt nu nog 26,9%. Dit blijft zo in 2023. Het voorstel is dat er vanaf 2024 een tweeschijven stelsel komt. Tot een inkomen uit aanmerkelijk belang van € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) is het tarief 24,5%. Daarboven wordt het tarief 31%. Gebruik 2023 dus om tot een optimale planning te komen.