8 oktober 2021

Afschaffen hypotheekrenteaftrek?

Aan de formatietafel blijkt niks meer heilig te zijn. Ook de hypotheekrenteaftrek is nu onderwerp van gesprek. De VVD heeft aangegeven open te staan voor een verdere versobering van de hypotheekrenteaftrek. Zij willen er nog steeds aan vasthouden en zijn nog steeds van mening dat het afschaffen van de aftrek het woningprobleem niet oplost. Maar als dit onderdeel uitmaakt van de aanpak van de woningmarkt in zijn geheel, dan staan ze er nu wel voor open. Ook op dit gebied dus onduidelijkheid!

Al langer is het de vraag of het nog steeds fiscaal zinvol is om een eigen woning schuld in box 1 op te nemen of dat het niet beter is deze over te brengen naar box 3. Dit blijft dus onderwerp van discussie, ook gelet op eventuele toekomstige ontwikkelingen. Of het opnemen van de schuld in uw situatie fiscaal het meest voordelig is, is afhankelijk van meerdere factoren. Wilt u meer informatie hierover? Laat het ons weten.