8 oktober 2021

Afschaffen verhoogde schenkvrijstelling eigen woning?

Doet u of ontvangt u een schenking voor de aankoop of verkoop van de eigen woning? Dan is over een bedrag van € 105.302 (cijfers 2021) geen schenkbelasting verschuldigd. Er gelden een aantal voorwaarden, namelijk:

  • De ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar (of de partner is tussen de 18 en 40 jaar)
  • Het geld wordt gebruikt om een eigen woning te kopen of te verbouwen of om een hypotheekschuld eigen woning mee af te lossen

In de politiek gaan stemmen op om deze (zoals deze ook wel wordt genoemd) jubelton af te schaffen. De reden is dat de jubelton vermogensongelijkheid zou vergroten binnen de samenleving. Verder wordt ook wel gesuggereerd dat deze belastingvrije schenkvrijstelling de huizenprijzen zou opdrijven. Of deze schenkvrijstelling wordt afgeschaft en op welke termijn, is nog onduidelijk. Dat hangt af van de formatiegesprekken en het regeerakkoord. Maar overweegt u om gebruik te maken van deze schenkvrijstelling? Dan adviseren wij u hier niet te lang mee te wachten.

Kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn? Neem dan contact met ons op.