13 december 2022

Afschaffing jubelton

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de zogenoemde jubelton afgeschaft. Voor schenkingen die verband houden met de financiering van de eigen woning van de begunstigde geldt nu nog een maximale vrijstelling van € 106.671. Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken, moet de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en moet de schenking worden besteed voor de financiering van de eigen woning (aankoop of aflossing schuld). Er hoeft geen familierelatie te zijn tussen de schenker en de verkrijger.

Vanaf 2024 komt deze vrijstelling te vervallen. Vanaf 2023 wordt het bedrag van de vrijstelling verlaagd naar € 28.947.

Doet u in 2022 de verhoogde schenking? Dan hoeft de schenking pas in 2024 te worden besteed aan de eigen woning. Ook is het mogelijk de schenking deels in 2022 en deels in 2023 te doen en nog gebruik te maken van de verhoogde jubelton. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid van deze verhoogde schenkvrijstelling? Regel dit dan nog in 2022. Neem vooral contact met ons op als wij u hierbij behulpzaam kunnen zijn.