29 april 2021

Anonimiseren en het einde van de C.V.?

Niet alleen de BOR wordt mogelijk aangepakt. Er gaan ook stemmen op om een einde te maken aan de mogelijkheden van het anonimiseren van vermogen via een C.V. en het opzetten van een familiefonds in de vorm van een zogenoemd open fonds voor gemene rekening. Het Ministerie van Financiën heeft hiervoor een conceptwetsvoorstel gedaan.

Als dit wetsvoorstel doorgang vindt, dan kan dit zomaar het einde betekenen van het anonimiseren van vermogen via een C.V. in de huidige vorm. Maar ook het familiefonds gaat dan op de schop. Het voorstel is om dit al in 2022 te laten ingaan. Wij hebben onze cliënten waarbij dit zou kunnen spelen al geïnformeerd. Verder volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren wij u.