29 april 2021

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Wij hebben het in onze nieuwsbrieven vaker gehad over de mogelijkheden van de bedrijfsopvolgingsregeling. Onder toepassing van deze regeling kan, onder voorwaarden, een bedrijf (nagenoeg) vrij van aanmerkelijk belang heffing en schenkbelasting worden overgedragen aan de bedrijfsopvolger. Dit kan leiden tot een belastingbesparing van ruim 40%! Ook hebben wij hierover een animatiefilmpje gemaakt. Kijk hiervoor op onze website of klik op deze linkZoals wij in dit animatiefilmpje ook hebben gezegd, zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Het is maar de vraag of en in welke vorm de bedrijfsopvolgingsregeling blijft gehandhaafd.

In het Financieel Dagblad van 8 april 2021 en in de uitzending van Nieuwsuur van 7 april 2021 is uitgebreid aandacht besteed aan de BOR. De lobby voor het behoud van deze regeling is begonnen. Maar het is de vraag of er in het nieuwe kabinet nog ruimte is voor deze regeling. Tijd dus om actie te ondernemen nu het nog kan! Uiteraard houden wij deze ontwikkelingen goed in de gaten. Wilt u hier meer over weten? Dan horen wij dat graag.