25 november 2020

Definitieve aanvraag NOW 1.0

Eerder hebben wij u erop gewezen dat u vanaf 7 oktober 2020 bij het UWV de aanvraag kunt indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Het is belangrijk dat u deze aanvraag doet. Doet u dit namelijk niet, dan moet u het volledige voorschot terugbetalen.

Er bestaat bij sommigen wat onduidelijkheid over de termijn van de aanvraag. In de brieven die zijn verstuurd door het UWV over het Voorschot tegemoetkoming NOW heeft het UWV opgenomen dat de definitieve berekening binnen 24 weken na de laatste dag van de periode moet zijn ingediend. Deze informatie is achterhaald. De termijnen zijn nu als volgt:

  • Als u geen verklaring hoeft mee te sturen, dan heeft u tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag te doen
  • Als u een derdenverklaring moet meesturen, dan heeft u tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag te doen
  • Als u een accountantsverklaring moet meesturen, dan heeft u tot en met 29 juni 2021 de tijd om een aanvraag te doen

Voor een aantal klanten zijn wij bezig om de aanvraag definitief te maken. Als wij ook u hierbij kunnen helpen, laat het ons dan weten. Voor de vaststelling van de NOW 2.0 is de openstelling van het vaststellingsloket uitgesteld naar 15 april 2021.