16 december 2021

Het kabinet heeft de financiële tegemoetkomingen weer verlengd

We hebben helaas nog steeds te maken met de coronapandemie. Door de avondlockdown hebben veel ondernemers nog steeds te kampen met de financiële gevolgen die hiermee gepaard gaan. Het kabinet heeft de financiële tegemoetkomingen weer verlengd.

Verlenging coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Uit de laatste persconferentie is gebleken dat ondernemers in elk geval tot 14 januari 2022 nog te maken hebben met de aangescherpte coronamaatregelen. Reden voor het kabinet om de coronasteun te verlengen tot en met maart 2022.

NOW

Voor de maanden januari, februari en maart 2022 kunnen werkgevers NOW6 aanvragen. Er gelden dezelfde voorwaarden als bij de huidige NOW, namelijk minimaal 20% omzetverlies. Het vergoedingspercentage blijft 85%. De overige voorwaarden worden in januari 2022 bekendgemaakt. De NOW5 geldt voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Dit betreft de 7e aanvraagperiode en deze is aan te vragen vanaf 13 december 2021. Het aanvraagloket is tot en met 31 januari 2022 geopend.

Bbz voor zelfstandigen

Eerder was er de Tozo-regeling voor zelfstandigen. Vanaf oktober geldt weer de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Er zijn wel enkele voorwaarden versoepeld. Er geldt bijvoorbeeld geen vermogenstoets en de Bbz kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze versoepelingen blijven gelden tot en met maart 2022.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

De TVL-regeling blijft gelden tot en met maart 2022. De voorwaarden zijn gelijk: er moet meer dan 30% omzetverlies worden geleden. De maximale tegemoetkoming blijft 100%, voor mkb-ondernemingen geldt een maximale vergoeding van € 550.000 en voor grotere ondernemingen geldt een maximale vergoeding van € 600.000.

Belastingmaatregelen

De regeling voor uitstel van betaling van belastingen is al eerder verlengd tot en met 31 januari 2022. In januari 2022 beslist het kabinet of een verder uitstel nodig is. De regelingen die per 31 december 2021 komen te vervallen zijn de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.