11 december 2020

Inschrijven UBO-register

Recentelijk is de Kamer van Koophandel begonnen met het versturen van brieven aan bedrijven om hun UBO’s (uiteindelijk gerechtigden) in te schrijven in het UBO-register. Binnenkort ontvangt ook uw bedrijf zo’n brief.

Wij hebben bekeken of wij deze inschrijving voor u kunnen regelen, maar de registratie kan enkel door personen gedaan worden die bijvoorbeeld de B.V. (als bestuurder) of de maatschap (als maat) mogen vertegenwoordigen. Bent u bestuurder van een B.V. of maat/vennoot in een maatschap/V.O.F. dan kunt u deze opgave zelf doen door in te loggen op de website van de KvK met uw persoonlijke DigiD. Deze dient vervolgens bevestigd te worden met een 1-cent betaling vanaf een privérekening welke op uw eigen naam staat. Ter verificatie dient u ook een kopie van het identiteitsbewijs van de UBO(’s) te uploaden (let op: bepaalde privacy gevoelige gegevens mag je hierop afschermen). Soms wordt ook om bewijs gevraagd waaruit blijkt dat iemand UBO is. Dit bewijs kunt u dan leveren door bijvoorbeeld het aandeelhoudersregister van de B.V. te uploaden.

Omdat wij deze inschrijving niet kunnen verzorgen hebben wij een handleiding gemaakt om u hierbij te helpen. De handleiding die hierna volgt is voor het inschrijven van de UBO bij een eenvoudige structuur. Heeft u een uitgebreidere structuur? Of komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen wij het samen met u invullen bij ons op kantoor.

Voor een uitgebreide beschrijving van wat het UBO-register precies inhoudt verwijzen wij naar de laatste sheets. Download hier uw handleiding.