13 december 2022

Invoering plafond giftenaftrek

Giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en SBBI’s (Sociaal Belang Behartigende Instellingen) zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw partner samen, met een minimum van € 60.

Giften in de vorm van een periodieke uitkering met een looptijd van minimaal 5 jaar kennen deze aftrekdrempel niet. Voor deze giften wordt nu met ingang van 1 januari 2023 een maximum ingevoerd van € 250.000 per jaar. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot 4 oktober 2022.