13 december 2022

Afschaffing middeling

Als u sterk wisselende inkomens heeft in een periode van drie jaar, kunt u in aanmerking komen voor de zogenoemde middeling. Middeling kan worden toegepast als de inkomstenbelasting over het gemiddelde van drie jaar lager is dan de belasting over de drie losse jaarinkomens. Deze regeling wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft. De periode 2022 tot en met 2024 is het laatste tijdvak waarover middeling mogelijk is.