13 december 2022

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief bedraagt in 2022 15%. Dit tarief is verschuldigd tot een belastbaar bedrag van € 395.000. Daarboven is het huidige tarief 25,8%.

Vanaf 2023 stijgt het lage tarief fors. Het lage tarief wordt in 2023 namelijk 19%. Daar komt nog bij dat het bedrag waarover het lage tarief is verschuldigd daalt. De eerste schijf loopt dan nog maar tot een belastbaar bedrag van € 200.000. Het hoge tarief blijft in 2023 gelijk, namelijk 25,8%.

Voor zover u kunt bepalen in welk jaar de winsten vallen, kan het voordeliger zijn deze nog in 2022 te realiseren.