7 oktober 2020

Nieuwsbrief special Corona: fiscale en financiële maatregelen met ingang van 1 oktober 2020

Het coronavirus is nog steeds niet onder controle. Vorige week heeft het kabinet daarom de coronamaatregelen weer verder aangescherpt. Ook op fiscaal en financieel gebied zijn aanvullende besluiten genomen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste wijzigingen. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!
 
NOW 3-regeling
Op 1 oktober 2020 is de NOW 3-regeling ingegaan. Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de wijzigingen van NOW 3 ten opzichte van NOW 2. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 30 september 2020 een kleine wijziging aangebracht. Werkgevers moeten helpen bij het vinden van een nieuwe baan als zij iemand ontslaan. Gebeurt dit niet? Dan moet de werkgever een boete van 5% betalen op de NOW-uitkering. De ontslagboete uit NOW 1 en NOW 2 is komen te vervallen.
 
Het UWV heeft aangegeven ernaar te streven om het aanvraagloket voor de maanden oktober, november en december op 16 november 2020 te openen.
 
Definitief vaststellen NOW 1
Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1-regeling kunnen vanaf woensdag 7 oktober 2020 bij het UWV de aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Het UWV stelt vervolgens op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is. Dit kan voor u leiden tot een nabetaling of een terugvordering van de ontvangen subsidie.
 
Als uw voorschotbedrag hoger is dan € 20.000 of uw definitief subsidiebedrag hoger is dan € 25.000, dan moet u een verklaring van een deskundige bijvoegen. Wij kunnen deze verklaring voor u opstellen. Als het voorschotbedrag hoger is dan € 100.000 of het definitief subsidiebedrag hoger is dan € 125.000, dan is een accountantsverklaring verplicht. Is dit in uw situatie het geval? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Wij kunnen u in contact brengen met een accountant die deze voor u kan opstellen.
 
Hebt u geen accountantsverklaring nodig? Dan hebt u 24 weken de tijd om de aanvraag in te dienen. Als u wel een accountantsverklaring nodig hebt, dan is de termijn 38 weken. Het UWV heeft hierna 52 weken de tijd om de aanvraag af te wikkelen. Let op, als u geen aanvraag indient voor de definitieve subsidievaststelling, dan moet u het volledige voorschot terugbetalen. Zorg dus voor deze aanvraag! Als u hierbij hulp nodig hebt, bel ons gerust!
 
Verder is gebleken dat ondernemers onder de NOW 1 en de NOW 2 soms de aanvraag hebben ingediend op concernniveau. Daardoor hebben zij geen subsidie ontvangen. Als zij dit op werkmaatschappijniveau hadden gedaan, dan waren zij wel in aanmerking gekomen voor deze NOW 1 of 2. In een besluit van 25 september 2020 wordt de mogelijkheid geboden om bij de aanvraag van de definitieve vaststelling, alsnog het verzoek op het niveau van de werkmaatschappij te doen.
 
Uitstel van betaling belastingschulden
Tot 1 oktober 2020 kon u uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden. Dit uitstel van betaling loopt uiterlijk op 1 januari 2021 af. Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat vanaf 1 januari 2021 een speciale regeling wordt getroffen voor openstaande belastingschulden. Het was de bedoeling dat ondernemers een betalingsregeling aangeboden zouden krijgen van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terugbetalen.
 
Staatssecretaris Vlijbrief van Financiën heeft in zijn brief van 29 september 2020 aan de Tweede Kamer geschreven dat ondernemers langer de tijd krijgen om de belastingschulden terug te betalen. De regeling wordt nu:
 

  • Ondernemers krijgen 36 maanden de tijd om hun belastingschuld terug te betalen.
  • De terugbetalingstermijn start op 1 juli 2021.

 
Daarnaast kunt u, als u al uitstel van betaling hebt gevraagd, uw uitstel van betaling nog één keer verlengen. Het verzoek voor verlenging moet vóór 1 januari 2021 zijn ingediend. U kunt dit weer volledig online doen. Heeft u een derdenverklaring nodig, omdat de belastingschuld hoger is dan € 20.000? Dan kunnen wij deze voor u opstellen.
 
De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% is verlengd tot en met 31 december 2021. De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 weer omhoog naar 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt tot 31 december 2021 4% (voor de coronacrisis bedroeg deze 8%). Op 24 september 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën deze tarieven in een besluit vastgelegd.
 
Vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen
Als werkgever kunt u uw medewerkers een (onbelaste) vaste reiskostenvergoeding en vaste onkostenvergoeding geven. Door alle maatregelen in verband met corona werken veel mensen thuis. Kunnen deze vaste vergoedingen dan nog wel onbelast worden gegeven?
 
In het besluit van 30 september 2020 heeft het Ministerie van Financiën goedgekeurd dat in 2020 de vaste reiskostenvergoeding en vaste onkostenvergoeding ongewijzigd kan worden voortgezet. Vanaf 1 januari 2021 verandert dit dus misschien. Maakt u gebruik van deze vaste onbelaste onkostenvergoedingen? Dan moet u dit in december 2020 nog eens goed beoordelen. Hierbij helpen wij u graag.
 
Gebruikelijk loon 2020 DGA
Als DGA moet u jaarlijks een gebruikelijk loon uit uw B.V. halen. In 2020 bedraagt dit gebruikelijk loon in principe (minimaal) € 46.000. Door de coronacrisis kan het zo zijn dat door een tegenvallende omzet een lager loon misschien meer gebruikelijk is.
 
In het besluit van 30 september 2020 is goedgekeurd dat het gebruikelijk loon 2020 als volgt wordt bepaald:
 
Gebruikelijk loon 2020 = A * B/C
 
A = Gebruikelijk loon 2019
B = Omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = Omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019
 
Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:
  

  • De rekening-courantschuld van de DGA of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere loon.
  • Als de DGA feitelijk meer loon heeft genoten, dan geldt dat hogere loon. Dit is bijvoorbeeld zo als u gebruik hebt gemaakt van de NOW-regeling.
  • Deze goedkeuring geldt niet als de omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

 
Tegen het einde van het jaar beoordelen wij, in overleg met u, altijd uw DGA-salaris. Als op basis van dit besluit aanleiding is uw salaris aan te passen, dan nemen wij hierover contact met u op.
 
TOZO-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)
Eerder hebben wij u laten weten dat de TOZO-regeling wordt verlengd. Op basis van deze regeling kunnen zelfstandigen een tegemoetkoming ontvangen tot het sociaal minimum. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen bij uw gemeente.
 
De bedoeling was aanvankelijk dat in de TOZO-regeling 3 een vermogenstoets werd toegevoegd. Uit de brief van 30 september 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgt dat deze vermogenstoets wordt uitgesteld tot 1 april 2021. Voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 geldt deze beperkte vermogenstoets dus nog niet.