17 september 2020

Prinsjesdag 2020: leve de DGA, hoera, hoera!

Door corona is dit jaar alles anders. Ook Prinsjesdag 2020 gaat de boeken in als een sobere versie van de normaal gesproken feestelijke dag. Geen hoedjesparade, geen balkonscène en – hoewel de gouden koets grondig is gerestaureerd – ook geen rijtoer door de stad. Zelfs het “leve de koning, hoera, hoera, hoera” was dit jaar maar magertjes. Slechts door één man uitgesproken. Het is niet anders helaas. 

Prinsjesdag is de dag waarop het kabinet de Miljoenennota en de begroting voor 2021 presenteert. De belastingmaatregelen zijn opgenomen in het Belastingplan 2021. Zoals gewoonlijk is het afwachten wat er na de Algemene Beschouwingen van overblijft. 

Na jaren van een overschot op de begroting is het dit jaar heel anders. Voor het kabinet geen aanleiding om te gaan bezuinigen, in tegendeel. Om de economische schade van de coronacrisis te beperken, geeft de overheid juist extra geld uit. Dat is goed nieuws! De eerder aangekondigde verlengingen van de coronamaatregelen krijgen nu een wettelijke basis in het Belastingplan 2021. 

Een economische crisis kan voor de overheid ook een mooi moment zijn om de echte pijnpunten aan te pakken. Bijvoorbeeld de box 3 heffing die al jaren een doorn in het oog is. Of een van de andere hoofdpijndossiers die moeten worden opgelost. Voor de DGA zijn er in 2021 nagenoeg geen wijzigingen. Naast het iele hoera voor de koning zijn er toch twee hoera’s voor de DGA. Lees verder om ze te vinden.

Wat kunt u als DGA op fiscaal gebied verwachten?

  • Over het wetsvoorstel excessief lenen wordt in het Belastingplan met geen woord gerept. Eerder werd al bekend dat de invoering in verband met corona een jaar wordt uitgesteld. 
  • Box 3 wijzigt wel, maar niet zo grondig als eerder aangekondigd. We wachten nog steeds op het moment dat niet een fictief rendement maar de daadwerkelijke inkomsten worden belast. Een voordeel: omdat de invoering van het wetsvoorstel excessief lenen is uitgesteld én het box 3 systeem nog niet wordt aangepast, blijven de mogelijkheden om te ‘spelen’ met de boxen in tact. 
  • Verder zijn er dit jaar, net als elk jaar, geruchten over een mogelijke afschaffing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Ook dit gebeurt (nog) niet. 

De volledige tekst van de troonrede, de miljoenennota en het belastingplan vindt u terug op de site www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag.

Samenvattend: voor u als DGA biedt het Belastingplan 2021 weinig nieuws. Dit is op zich een vrolijke boodschap. Maar wat is er wel veranderd? Hieronder geven wij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 

Normaal gesproken lichten wij alle wijzigingen verder toe tijdens onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt komend jaar op een andere manier ingevuld. Wij informeren u binnenkort hierover.

Heeft u nu direct vragen over de belastingplannen? Bel ons gerust.