Disclaimer

De informatie op deze site valt onder auteursrecht van Koenders Advies BV Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. Koenders Advies besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen, mocht u deze aantreffen verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. 

Koenders Advies alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. 

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koenders Advies.