24 september 2021

Onbeperkte verliesverrekening VPB

B.V.’s (en andere vennootschapsbelastingplichtige entiteiten) mogen verliezen nu nog verrekenen met winsten uit het voorgaande jaar of winsten van de zes jaar daarna. Nu mag u deze verliezen nog helemaal verrekenen, maar is het wel in tijd beperkt.

Vanaf 2022 kunt u nog maar tot € 1.000.000 van de winst verrekenen. Daarboven mag het nog wel, maar is het beperkt tot 50% van de winst boven de eerste € 1.000.000. De periode van 6 jaar komt te vervallen. U kunt uw verliezen onbeperkt in de tijd verrekenen. Verliezen uit het verleden hoeven dus niet verloren te gaan voor de verliesverrekening. De termijn van 1 jaar terug naar het verleden blijft ongewijzigd.