24 september 2021

Gebruikelijk loon starter

Als DGA moet u voldoen aan de gebruikelijk loon regeling. Dit betekent dat u als DGA geacht wordt een bepaald loon te ontvangen uit uw B.V. dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. Hierbij geldt een minimum van het hoogste bedrag van:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de (verbonden) B.V.
  • minimaal € 47.000 (2021)

Voor starters geldt een versoepeling van deze regeling. Onder voorwaarden mag u in dat geval het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Deze regeling zou eigenlijk per 1 januari 2022 vervallen, maar wordt nu met een jaar verlengd.