24 september 2021

Beperking verrekening voorheffingen VPB

Een belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting kan de voorheffingen dividendbelasting en kansspelbelasting verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Met ingang van 1 januari 2022 wordt deze verrekening van voorheffingen beperkt. Er geldt een maximum tot het bedrag aan de te betalen vennootschapsbelasting. Dit betekent dat de voorheffingen nooit tot een teruggaaf kunnen leiden.

Het deel dat in enig jaar niet als voorheffing in aftrek kan worden gebracht, wordt doorgeschoven naar een later jaar. Zo lijkt er niets verloren te gaan, maar is het alleen een liquiditeitsnadeel.