24 september 2021

Aandelenoptierechten fiscaal aantrekkelijker

Het kabinet wil met het wetsvoorstel “Wet fiscale regeling aandelenoptierechten” de fiscale regeling voor aandelenoptierechten wijzigen. De bedoeling is om het aantrekkelijker te maken om aandelenoptierechten als loon aan de werknemer te geven. Wat zijn aandelenoptierechten ook al weer? Als werkgever kun je je werknemer het recht geven om in de toekomst onder bepaalde voorwaarden een bepaald aantal aandelen in het bedrijf (B.V.) van de werkgever te kopen. Dit vindt plaats op een later moment tegen een vastgestelde prijs.

Nu is het nog zo dat werknemers, op het moment dat ze gebruik maken (dus bij uitoefening) van de aandelenoptie, direct belasting moeten betalen, terwijl er nog geen geld hiervoor is. De belasting wordt namelijk vaak betaald uit de opbrengst bij de verkoop (van een deel) van de aandelen. In de nieuwe regeling kan een werknemer ervoor kiezen pas belasting te betalen op het moment dat zij de aandelen voor het eerst kunnen verhandelen. Het blijft wel mogelijk om op verzoek al bij uitoefening de belasting te betalen.

De werknemer moet de werkgever uiterlijk op het moment van uitoefening informeren of hij het heffingsmoment wil uitstellen. Dit moet schriftelijk en de werkgever moet de verklaring in zijn administratie bewaren.

Aandelenoptierechten kunnen een aantrekkelijke manier zijn om uw personeel aan u te binden. Uiteraard zijn hier wel wat haken en ogen aan verbonden. Wilt u weten of deze regeling iets voor u is? Neem dan contact met ons op.