15 juni 2022

Overweegt u uw bedrijf over te dragen naar de volgende generatie? Wacht niet langer!

Op 7 juni 2022 dienden drie Tweede Kamerleden van SP, GroenLinks en PvdA een initiatiefwetsvoorstel in dat zich specifiek richt op box 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Mocht dit initiatiefwetsvoorstel worden overgenomen of gedeeltelijk worden overgenomen, dan ziet het er niet goed uit voor de BOR. Eerder is in de Voorjaarsnota al aangekondigd dat met Prinsjesdag nieuws is te verwachten op het gebied van de BOR. Overweegt u een bedrijfsoverdracht? Dan adviseren wij u niet te wachten tot na Prinsjesdag. De vraag is namelijk of de regeling er dan hetzelfde uitziet als nu.

Wat staat er in het initiatiefwetsvoorstel?

  • Afschaffing van de BOR voor de aanmerkelijk belangregeling. Nu is het nog zo dat onder voorwaarden een onderneming vrij van aanmerkelijkbelangheffing (nu nog 26,9%) kan worden geschonken of kan vererven. Er wordt voorgesteld deze regeling af te schaffen. Er geldt dus niet langer een vrijstelling voor aanmerkelijkbelangheffing bij een bedrijfsoverdracht via schenking of vererving. Het wetsvoorstel bevat ook een verhoging van het tarief in box 2. Tot een box 2 inkomen van € 58.989 geldt een tarief van 25,96%, daarboven wordt dit 40,59%. Dit leidt dus tot een dubbel nadeel!
  • De BOR geldt alleen als daadwerkelijk een onderneming wordt gedreven. Deze regeling geldt niet voor zogenoemd beleggingsvermogen. Er bestaat vaak discussie of verhuurd onroerend goed nu wel of niet als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Onder het wetsvoorstel speelt deze discussie niet langer. Verhuurd onroerend goed wordt dan standaard aangemerkt als beleggingsvermogen waarop de BOR dus niet van toepassing is.
  • De BOR geldt alleen nog maar voor aandelenpakketten van minimaal 25% van de gewone aandelen.
  • De vrijstelling uit de BOR is nu tot een waarde van de onderneming van ongeveer € 1.000.000 nog 100%, daarboven bedraagt de vrijstelling 83%. In het voorstel wordt de vrijstelling verlaagd naar 25% en geldt een maximale vrijstelling van € 1.000.000 aan ondernemingsvermogen.

Of dit initiatiefwetsvoorstel ook daadwerkelijk wet wordt? Dat is nooit met zekerheid te zeggen. Maar het is ook niet met zekerheid uit te sluiten. Dat er iets zal gaan veranderen is wel duidelijk. Hoe? Dat is nog onbekend. Maar, overweegt u in de nabije toekomst uw bedrijf over te dragen naar de volgende generatie, dan is dit het moment om nog gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen van de huidige BOR.