9 juni 2022

BOX 3 Update

In het zogenoemde Kerstarrest van 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige box 3 heffing voor 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. De reden is dat de wet een bepaald fictief rendement veronderstelt, terwijl het daadwerkelijk rendement in die jaren aanzienlijk lager was. Dit geldt met name voor belastingplichtigen waarvan het box 3 inkomen vooral uit spaartegoeden bestaat.

Het kabinet heeft besloten om spaarders die ten onrechte vermogensrendementsheffing in box 3 hebben betaald hiervoor te compenseren. Wie gaat het kabinet compenseren? Alleen belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslag inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen of alle belastingplichtigen in box 3? Wat is de stand van zaken?

Op 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad opnieuw uitspraak gedaan over de heffing in box 3. De belangrijkste vraag was of iemand die te laat bezwaar heeft gemaakt, ook in aanmerking komt voor de compensatie. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit niet het geval is. Slecht nieuws dus voor deze belastingplichtigen!

Het kabinet heeft gezegd de uitspraak van de Hoge Raad te gaan bestuderen. Uiterlijk met Prinsjesdag volgt een besluit over de eventuele compensatie. Misschien dat kleine spaarders alsnog worden gecompenseerd, zelfs als zij te laat bezwaar hebben gemaakt, zo heeft de staatssecretaris laten weten. Wie precies als kleine spaarder wordt aangemerkt, is nu nog niet duidelijk. Afwachten dus!