31 mei 2022

Voorjaarsnota 2022

De Voorjaarsnota 2022 pakt voor de DGA uit als een gure najaarsstorm!

Op 20 mei 2022 verscheen de Voorjaarsnota 2022. Het was al wel bekend dat de hele begroting op de schop moet. De gevolgen van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energieprijzen, de verhoging van het minimumloon en daarbij de stijgende rentetarieven en inflatie, het kabinet komt aan alle kanten geld te kort. Daar komt nog bij de afwikkeling van de toeslagenaffaire en de compensatie van spaarders als gevolg van het Kerstarrest over de belastingheffing in box 3. Met het verschijnen van de Voorjaarsnota is duidelijk uit welke hoek dit gefinancierd moet worden: de DGA en vooral de vermogende DGA’s zijn, als de Voorjaarsnota 2022 wet wordt, duidelijk de gebeten hond.

Uiteraard wordt er de komende tijd nog veel over gediscussieerd. Ook moeten we Prinsjesdag nog afwachten. Maar zoals het er nu uitziet, is dat niet best voor u als DGA. 

Heeft u vragen? Dan weet u ons te vinden.