31 mei 2022

Tarief vennootschapsbelasting tweede schijf aangepast

In 2021 was het tarief voor de vennootschapsbelasting tot een belastbaar bedrag van € 245.000 15%. Daarboven bedroeg het tarief 25%. Met ingang van 1 januari 2022 is de eerste tariefschijf verlengd naar € 395.000. Het tarief blijft 15%. Voor winsten boven € 395.000 is het tarief in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de verlenging van de eerste tariefschijf weer teruggedraaid. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 is het tarief dan 15%. Daarboven 25,8%. Het voordeel dat eerder dus werd toegekend, wordt nu weer teruggedraaid en wordt zelfs nog nadeliger dan eerst!

Wij adviseerden u eerst nog om het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te overwegen. Nu is dit advies weer achterhaald. De schijven worden gewijzigd. Hetzelfde geldt dus voor de overwegingen op dit gebied.