31 mei 2022

Aanmerkelijk belang tarief wordt verhoogd

Inkomen uit aanmerkelijk belang (dividenduitkeringen uit de eigen B.V. en verkoop van aanmerkelijk belangaandelen) wordt nu nog belast tegen 26,9%. In de Voorjaarsnota 2022 is opgenomen dat er vanaf 2024 twee schijven gaan gelden in de aanmerkelijk belangregeling. Tot een inkomen van € 67.000 geldt een tarief van 26%. Over het meerdere is straks 29,5% verschuldigd. Net als in box 1 komt er nu ook in box 2 een schijvenstelsel, waarbij de inkomensgrens tussen de schijven voor het laag en hoog tarief nagenoeg gelijk is.

Een aanzienlijke verhoging dus! Dit voorstel zou in 2024 moeten ingaan. Overweegt u dividend uit te keren? Doe dit dan in 2022 en 2023, zodat u nog gebruik kunt maken van het lagere tarief. Blijft de uitkering onder € 67.000? Dan is het juist raadzaam dit uit te stellen tot 2024 om zo te profiteren van het lagere tarief. Uiteraard, als dit allemaal mogelijk is. Het wetsvoorstel excessief lenen hangt u als DGA namelijk ook nog boven het hoofd. Het maximale leenbedrag is wel verhoogd naar € 700.000, maar als dit wetsvoorstel in 2023 wordt ingevoerd, is actie wel nodig.

In de Voorjaarsnota 2022 is niks gezegd over het wetsvoorstel excessief lenen. Wij verwachten dat dit met Prinsjesdag weer op de agenda staat. De voorgestelde wijzigingen in box 3 op het gebied van schulden, maken de noodzaak voor deze maatregel wel iets minder groot. Maar dit wetsvoorstel is zeker niet van de baan!