31 mei 2022

Gebruikelijk loon regeling

Als DGA heeft u te maken met de zogenoemde gebruikelijk loon regeling. Dit betekent dat u als DGA geacht wordt een bepaald loon te ontvangen uit uw B.V. dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. Hierbij geldt een minimum van het hoogste bedrag van:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de (verbonden) B.V.
  • minimaal € 48.000 (2022)

Een aanmerkelijk belanghouder die werkzaamheden verricht voor de B.V., moet een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. Hoofdregel is dat de DGA een loon moet ontvangen dat een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking verdient. Hierbij mag worden afgeweken met 25%.

Vanaf 2023 wordt deze marge naar beneden bijgesteld naar 15%. Dit betekent dus dat de DGA te maken kan krijgen met een hoger gebruikelijk loon dan nu. Dit leidt tot extra belastingheffing in box 1.

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon is in 2022 nog € 48.000. Of dit in 2023 ook wordt verhoogd, is nu nog niet bekend.