21 september 2022

Schijf lage VPB-tarief verlaagd

Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting is in 2021 omlaag gegaan van 16,5% naar 15%. In 2021 gold dit verlaagde tarief voor winsten tot € 245.000 (voorheen € 200.000). In 2022 is de grens voor het lage tarief verder verhoogd naar € 395.000. Over winsten daarboven bedroeg het tarief 25,8%.

Vanaf 2023 wordt de grens voor het verlaagde tarief weer verlaagd naar € 200.000. Daarnaast wordt dit verlaagde tarief van 15% verhoogd naar 19%. Een dubbel nadeel dus!

Verder komt de betalingskorting (van de voorlopige aanslag) bij betaling ineens per 1 januari 2023 te vervallen.