21 september 2022

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022: Hebben we eindelijk een vrouwelijke Minister van Financiën, wil ze een nieuw tasje (i.p.v. het traditionele koffertje)

De afgelopen twee jaar was Prinsjesdag een sobere en rustige aangelegenheid. Corona en een demissionair kabinet maakten Prinsjesdag anders dan gebruikelijk. Dat was dit jaar wel anders! Omgekeerde vlaggen en boegeroep vanuit het publiek. Prinses Amalia had meteen een vuurdoop.

Dit jaar waren de verwachtingen dan ook hooggespannen, onder andere omdat de huidige Staatssecretaris Van Rij bekend stond als een kundig fiscalist. En ook omdat de regering ’s nachts nog tot andere inzichten was gekomen en nog laatste wijzigingen doorvoerde. De tradities werden in ere gehouden: de glazen koets werd weer tevoorschijn gehaald en de bekende hoedjesparade en de balkonscène waren er weer. En natuurlijk was er het bekende koffertje van de Minister van Financiën, misschien wel voor het laatst als we Minister Kaag moeten geloven. 

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota en de begroting voor 2023. De belastingmaatregelen zijn opgenomen in het Belastingplan 2023. De plannen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer en kunnen dus nog worden aangepast. De volledige tekst van de troonrede, de Miljoenennota en het Belastingplan vindt u terug op de site www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag.

Ook op fiscaal gebied waren de verwachtingen erg hoog. Onterecht is gebleken. Wie gaat de rekening betalen van het inflatiespook? De kip met de gouden eieren wordt hiervoor geslacht. Het Nederlandse familiebedrijf en de individuele DGA krijgen namelijk de rekening gepresenteerd. Gewoon een kwestie van tarieven verhogen en grondslag verbreden.

Vooraf was aangekondigd dat er duidelijkheid zou komen over de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat zwaard van Damocles blijft voor het Nederlandse familiebedrijf nog boven het hoofd hangen. Hierover is niks terug te vinden in de plannen. Het kabinet geeft aan dat ze eind 2022 of begin 2023 hierop terugkomen. Uit de Miljoenennota volgt dat het kabinet overweegt om verhuurd onroerend goed helemaal uit te sluiten van de bedrijfsopvolgingsregeling. Nu is deze alleen niet van toepassing als het beleggingsvermogen betreft. Het is nog niet duidelijk wanneer de gewijzigde bedrijfsopvolgingsregeling zou moeten ingaan.

Wel komt er (tijdelijk) duidelijkheid over de heffing in box 3. Maar wanneer kunnen we de rest verwachten? Dat is onbekend. Hopelijk hoeven we niet lang meer af te wachten en komt er snel duidelijkheid.

Uit de toelichting op alle stukken volgt dat het kabinet wil dat de lasten op arbeid en de lasten op vermogen meer in balans worden gebracht. Uiteraard staan wij achter de gedachte dat werken lonender moet worden gemaakt. Maar om daar nu bijna de hele rekening voor bij de DGA te leggen, vinden wij te ver gaan. Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën zegt in een interview met het Financieel Dagblad dat hij ‘best een beetje trots’ is op het beter in balans brengen van de belastingdruk op de verschillende belastingplichtigen. Maar juist deze DGA creëert werkgelegenheid, steekt zijn nek uit, loopt risico en wordt nu in zekere zin ‘gestraft’ omdat hij niet in loondienst werkzaam blijft. En het wordt niet alleen meer gelijk getrokken, nee, uit de tariefsvergelijkingen volgt dat de DGA veel zwaarder belast gaat worden dan de IB-ondernemer. In het interview zegt de Staatssecretaris dat hij de partners op de Zuidas op gelijke wijze wil belasten. Maar zou hij zich, nu hij zelf als oud-partner zijn schaapjes op het droge heeft, realiseren dat hij in zijn strijd ook de echte ondernemers en DGA’s uit het MKB meesleurt?! Dit laatste is natuurlijk volstrekt onterecht.

Wat er wijzigt? Nog genoeg. In deze nieuwsbrief geven wij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Heeft u vragen over de belastingplannen of op ander gebied? Neem dan contact met ons op.