24 september 2021

Stopzetten coronamaatregelen: belastingrente VPB wordt weer 8%

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening op het moment dat een aanslag niet tijdig door hen kan worden vastgesteld. Daartegenover staat dat belastingrente wordt vergoed door de Belastingdienst als zij zonder reden te lang doen over het opleggen van een belastingaanslag.

Voor de inkomstenbelasting geldt dat als er aangifte wordt gedaan vóór 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarover belastingaangifte moet worden gedaan, er geen belastingrente in rekening wordt gebracht. Is dit niet het geval én de aanslag kan pas na 1 juli van dat jaar worden opgelegd, dan wordt belastingrente in rekening gebracht. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat aangifte moet zijn gedaan vóór 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarover belastingaangifte moet worden gedaan. Maar ook hier geldt dat als de aanslag ná 1 juli wordt opgelegd, er belastingrente moet worden betaald.

In verband met de coronacrisis is de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 4%. Dit lage percentage geldt nog tot en met 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer 8%. Het is daarom nog belangrijker om in 2022 tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen of aan te passen als u verwacht vennootschapsbelasting bij te moeten betalen. Anders is uw B.V. direct 8% belastingrente verschuldigd. Dat is natuurlijk zonde.

Uiteraard zijn wij er voor u altijd alert op. Maar verwacht u een hogere winst? Laat het ons dan weten. Dan passen wij de voorlopige aanslag voor u aan.