24 september 2021

Stopzetten coronamaatregelen: uitstel belastingaanslagen

Niet in het Belastingplan 2022 opgenomen, maar wel belangrijk om nog een keer onder de aandacht te brengen, is dat de meeste steunmaatregelen in verband met corona per 1 oktober 2021 worden stopgezet. Denkt u hierbij ook aan de betaling van belastingaanslagen?

Vanaf 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om hun lopende belastingverplichtingen tijdig te voldoen. Daarnaast moet u een eventueel opgebouwde belastingschuld aflossen. De datum waarop u uiterlijk moet starten met aflossen is een jaar later, dus op 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen hiervoor 60 maanden de tijd. Dit betekent dus dat u een eventuele schuld uiterlijk 1 oktober 2027 moet hebben afgelost. Als u de schuld tijdig aflost, zijn er geen boetes verschuldigd.

Wel moet u rekening houden met de invorderingsrente. Deze is nu nog 0,01%. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze verhoogd naar 1%. Per 1 juli 2022 gaat de invorderingsrente verder omhoog naar 2%, per 1 januari 2023 wordt deze 3% en ten slotte 4% (het gebruikelijke tarief) per 1 januari 2024.