24 september 2021

Zelfstandigenaftrek

Eerder kondigde het kabinet al aan dat zij de verschillen in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen verder wil verkleinen. Hiermee wil zij de oneerlijke concurrentie op de arbeidsvoorwaarden en daarmee ook de schijnzelfstandigheid tegengaan. Daarom verhogen ze de arbeidskorting verder en verlagen ze de zelfstandigenaftrek. Dit is in 2020 al in gang gezet. In 2020 bedroeg de zelfstandigenaftrek maximaal € 7.030. In 2021 is deze omlaag gegaan naar € 6.670. Het voorstel is om deze aftrek in 2022 verder te verlagen naar € 6.310. De komende jaren wordt deze verder verlaagd tot uiteindelijk € 3.240 in 2036.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) die de zogenoemde VAR-verklaringen uit het verleden vervangt, is er om duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en de zzp’ers. Over de verdere invulling van deze wet bestaat nog steeds onduidelijkheid. Het kabinet heeft daarom besloten handhaving op schijnzelfstandigheid uit te stellen totdat er een nieuw kabinet is. Voorlopig dus nog geen duidelijkheid op dit gebied!