24 september 2021

STAP-subsidie vervangt scholingsaftrek

De scholingsaftrek is een fiscale aftrek voor scholingsuitgaven van medewerkers. Het voorstel is om de scholingsaftrek per 1 januari 2022 af te schaffen en per 1 maart 2022 de STAP-subsidie in te voeren (Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie). Voor de tussenliggende periode zal de overheid waarschijnlijk terugwerkende kracht verlenen aan de STAP-subsidie.

Het is de bedoeling dat medewerkers de subsidie zelf aanvragen. De hoogte is afhankelijk van de kosten van de scholing en bedraagt maximaal € 1.000 per jaar.