24 september 2021

Verlaging tarief schijf 1 inkomstenbelasting box 1 en verlaging tarief aftrekposten

Het belastingtarief daalt in 2022 verder van 37,1% naar 37,07%. In 2024 daalt het tarief tot uiteindelijk 37,03%. Dit zijn minimale wijzigingen. Het tarief van de tweede schijf blijft 49,5%. Dit tarief geldt bij een inkomen uit werk en woning hoger dan € 69.398. 

Aftrekposten (denk aan hypotheekrenteaftrek) zijn in 2022 nog maar aftrekbaar tegen 40%. Dit was in 2021 nog 43%.

Er ontstaat dus een mismatch tussen het tarief waartegen het eigen woning forfait is belast en het tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. Het hebben van een hypotheekschuld wordt hierdoor fiscaal minder aantrekkelijk. Is het voor u nog voordelig om een eigen woning schuld in box 1 te hebben? Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Wij bekijken dit uiteraard voor u. Maar hebt u hier al vragen over? Neem dan contact met ons op.