24 september 2021

Structurele verruiming werkkostenregeling

voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan uw werknemers of aan uzelf als DGA. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. De vrije ruimte bedroeg eerst 1,7% tot een loonsom van € 400.000.

In verband met de coronacrisis is in 2021 het percentage van 1,7% verhoogd naar 3%. Dit blijft zo in 2022. Het percentage van 1,18% over het meerdere boven een loonsom van € 400.000 blijft ongewijzigd.

De ervaring is dat er veel werknemers zijn die in verband met de coronacrisis minder vakantiedagen hebben opgenomen. Vooral uit 2020 blijkt nog een flink overschot aan vakantiedagen te staan. Normaal gesproken is het uitbetalen van vakantie-uren een dure optie voor werknemers. Maar als u voldoende vrije ruimte hebt binnen de WKR, hebt u de mogelijkheid om deze vakantie-uren onder te brengen in deze vrije ruimte. Op deze manier kunt u de uitbetaling netto doen. Een win-winsituatie dus: de werkgever voorkomt een stuwmeer aan vakantie-uren en de werknemer kan deze onbelast uitbetaald krijgen.

Wilt u meer informatie hierover? Laat het ons weten!