27 januari 2022

Tarief vennootschapsbelasting

In 2021 was het tarief voor de vennootschapsbelasting tot een belastbaar bedrag van € 245.000 15%. Daarboven bedroeg het tarief 25%. Met ingang van 1 januari 2022 is de eerste tariefschijf verlengd naar € 395.000. Het tarief blijft 15%. Voor winsten boven € 395.000 is het tarief in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

Op verzoek kan een B.V. met haar deelnemingen worden aangemerkt als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat de resultaten van de deelnemingen worden toegerekend aan de moedermaatschappij. Het voordeel is dat verliezen van de ene B.V. kunnen worden verrekend met winsten van de andere B.V. die tot dezelfde fiscale eenheid behoort. Verder is het bijvoorbeeld mogelijk bepaalde activa zonder fiscale gevolgen van de ene B.V. naar de andere B.V. over te dragen. Ook hoeft er maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend.

Maar een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan ook nadelig uitpakken. Zijn er meerdere B.V.’s binnen de fiscale eenheid waarvan de belastbare winst boven de eerste tariefschrijf uitkomt? Dan kan maar één keer gebruik worden gemaakt van het lagere tarief van 15%. Nu de eerste tariefschijf aanzienlijk wordt uitgebreid, hoeft een fiscale eenheid vennootschapsbelasting niet meer zo voordelig te zijn. Het is altijd mogelijk om een fiscale eenheid te verbreken. Hiervoor moet wel een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst.

Denkt u in 2022 meerdere B.V.’s te hebben in de fiscale eenheid die een belastbare winst zullen genereren boven € 395.000? Dan kan het voordelig zijn om de fiscale eenheid te verbreken. Laat het ons weten. Wij zijn u graag behulpzaam!