27 januari 2022

Beperking tarief aftrekposten inkomstenbelasting

Het maximale aftrektarief van verschillende aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek, alimentatie, zelfstandigenaftrek, ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek is in 2022 verlaagd van 43% naar 40%. Dit geldt alleen voor een belastbaar inkomen in box 1 hoger dan € 69.399.