27 januari 2022

Verlaging schenkvrijstelling

In 2021 was er een eenmalige verhoging van de schenkvrijstelling met € 1.000. Dit is destijds besloten in verband met de coronacrisis. De vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen bedroeg toen € 6.604. Voor schenkingen aan overige verkrijgers bedroeg de schenkvrijstelling € 3.244.

In 2022 is deze eenmalige verhoging teruggedraaid. De schenkvrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen bedraagt in 2022 € 5.677. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van € 2.274.