6 juni 2024

TIKKENDE TIJDBOX GEPLOFT: LANGVERWACHTE UITSPRAAK HOGE RAAD BOX 3

Vanochtend was het dan eindelijk zo ver: de langverwachte uitspraak van de Hoge Raad over box 3! Ter discussie stond de Wet rechtsherstel box 3. Eerder oordeelde de Hoge Raad op 24 december 2021 al dat de heffing in box 3 leidt tot strijd met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. Vandaag oordeelde de Hoge Raad dat ook de ingevoerde Wet rechtsherstel box 3 leidt tot discriminatie.

Uitspraak Hoge Raad: een flinke tegenvaller voor de overheid
De kern van de uitspraak is, zoals ook in het Kerstarrest, dat het belasten in box 3 op basis van een fictief rendement in strijd is met de wet. De Wet rechtsherstel box 3 neemt dit niet weg. Er wordt nu wel gewerkt met verschillende vermogenscategorieën en verschillende forfaitaire rendementen, maar ook dit is geen heffing op basis van het werkelijk rendement. Belastingplichtigen hoeven alleen in box 3 belasting te betalen over het werkelijk rendement dat zij hebben behaald. Voor de overheid is dit een flinke tegenvaller. Eerder schatte staatssecretaris Marnix van Rij de schade voor de overheid op eenmalig ruim € 4 miljard.

Werkelijk rendement
Het werkelijk rendement bestaat volgens de Hoge Raad uit:

  • Rente
  • Huur
  • Dividend
  • Rendementen op beleggingen en onroerende zaken en de positieve en negatieve waardeveranderingen van die vermogensbestanddelen
  • Ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen en onroerende zaken.

Het is vreemd dat, om het forfaitaire stelsel zoveel mogelijk te volgen (wat tegen de uitspraak lijkt in te gaan), er geen rekening mag worden gehouden met kosten. Wel mag er rekening gehouden worden met rente van schulden.

Hoe nu verder?
Vooruitlopend op de uitspraak van de Hoge Raad heeft de Belastingdienst sinds 2021 geen definitieve belastingaanslagen box 3 opgelegd. Dit bespaart het formele traject van bezwaar en beroep. Staatssecretaris Marnix van Rij heeft al elektronische formulieren laten ontwikkelen door de Belastingdienst waarmee de daadwerkelijke rendementen kunnen worden opgevraagd.

De Hoge Raad heeft nu regels gegeven voor het vaststellen van het werkelijk rendement. Als uw werkelijk rendement lager is dan uw forfaitair rendement, dan heeft u recht op een teruggaaf. Dit betekent nogal wat voor belastingplichtigen. Voor de afgelopen jaren zal dus inzichtelijk gemaakt moeten worden wat het daadwerkelijk rendement is. Is het daadwerkelijk rendement hoger dan het forfaitaire rendement? Dan hoeft u niks te doen. Heeft u een 0 vermogen in box 3? Dan was en is actie ook niet nodig.

Mega-operatie
De komende periode zal duidelijk worden hoe de Belastingdienst deze mega-operatie gaat aanpakken. We hoeven echter niet af te wachten, maar kunnen in overleg met u alvast het daadwerkelijk rendement over de afgelopen jaren in kaart brengen.

Eindelijk duidelijkheid
Na zoveel jaren is er nu dan eindelijk duidelijkheid. Maar er is nog wel veel werk aan de winkel én de wetgever zal de wet hierop moeten aanpassen. Heeft u vragen wat de uitspraak voor u betekent? Neem dan gerust contact met ons op.