30 mei 2024

OP VAKANTIE MET DE AUTO VAN DE ZAAK: WAAR MOET U OP LETTEN?

Het aftellen tot de zomervakantie is begonnen! Een groot deel van Nederland gaat weer op vakantie, met het vliegtuig, de trein óf… met de auto van de zaak. Wat zijn de mogelijkheden voor medewerkers (voor u als DGA gelden dezelfde regels) met betrekking tot de auto van de zaak en vakantie?

Bijtelling auto van de zaak: wat zijn de regels? 
Als werkgever kunt u aan de medewerkers (overal waar staat medewerker, kunt u ook DGA lezen) een auto van de zaak ter beschikking stellen. Als deze auto ook privé mag worden gebruikt, geldt dat er een fiscale bijtelling wegens privégebruik bij het loon wordt geteld. 

Hoofdregel is een bijtelling van 22% van de cataloguswaarde. Voor volledig elektrische auto’s geldt tot een cataloguswaarde van € 30.000 een bijtelling van 16% en daarboven een bijtelling van 22%. Als de medewerker maximaal 500 kilometer privé per jaar rijdt, dan is de bijtelling nihil. Betaalt de medewerker een eigen bijdrage voor de auto van de zaak? Dan komt deze in mindering op de bijtelling.

Op vakantie met de auto van de zaak?
Gaat u op vakantie met de auto van de zaak? Dan kan dit er zomaar toe leiden dat u de 500 kilometer grens overschrijdt. Dit betekent niet alleen een bijtelling gedurende de vakantieperiode, maar een bijtelling over het hele jaar!

Naar het buitenland?
Verder is van belang na te gaan of het is toegestaan met de auto van de zaak naar het buitenland op vakantie te gaan. Dit bepaalt de werkgever in de autoregeling. Hetzelfde geldt voor het eventueel kunnen declareren van brandstofkosten in het buitenland. Ook parkeerkosten en kosten van tolwegen kunt u, mits toegestaan, declareren bij de werkgever. Kunt u ze niet declareren, dan kunnen deze in sommige gevallen als eigen bijdrage in mindering worden gebracht op de bijtelling.

Op vakantie met een andere auto van de zaak
Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat een elektrische auto of een kleine auto, met bijvoorbeeld reclame erop van het bedrijf, ter beschikking wordt gesteld aan een medewerker. Voor vakanties naar het buitenland zijn deze auto’s soms minder geschikt. De werkgever kan dan een andere auto ter beschikking stellen.

Tijdelijk een andere auto; gewijzigde bijtelling
De eerste mogelijkheid is dat tijdelijk een andere auto ter beschikking wordt gesteld. De eigenlijk ter beschikking gestelde auto wordt dan tijdens de vakantie ingeleverd. Tijdens de vakantieperiode geldt dan de bijtelling van de vervangende auto. De rest van het jaar geldt de bijtelling van de vaste auto.

Tijdelijk twee auto’s; extra bijtelling
De tweede mogelijkheid is dat de medewerker tijdelijk twee auto’s ter beschikking heeft. Voor de vaste auto geldt dan de bijtelling voor het hele jaar. Daarnaast geldt er een extra bijtelling voor de tijdelijke auto. Dus in dit geval een dubbele bijtelling tijdens de vakantieperiode. Het zou kunnen zijn dat de inspecteur stelt dat de tijdelijke auto een excessief privégebruik heeft. Immers deze wordt alleen voor privédoeleinden gebruikt. Dan is de bijtelling niet op basis van fictie, maar op basis van de daadwerkelijke kosten. Een vakantie op en neer naar Frankrijk zal niet het probleem zijn, maanden rondrijden in de auto van de zaak door Europa zal wellicht wel tot excessief privégebruik leiden. Excessief privégebruik beperkt zich overigens niet alleen tot vakanties, ook in een andere situatie kan dit aan de orde zijn.

Overweegt u met de auto van de zaak op vakantie te gaan naar het buitenland? Let dan goed op alle regelingen: 

  • Welke kosten kunt u declareren? 
  • Welke kosten kunt u in mindering brengen op de fiscale bijtelling?
  • Krijgt u te maken met een dubbele bijtelling?
  • Of leidt deze vakantie tot een bijtelling over het hele jaar wegens overschrijding van de 500 kilometergrens? 

Het is belangrijk dit na te gaan voordat u op vakantie vertrekt, anders kan de vakantie wel een heel grote extra kostenpost met zich meebrengen!

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.