26 januari 2021

Uitbreiding steunpakket coronamaatregelen

Met de bekendmaking van de nieuwe coronamaatregelen op 21 januari 2021 door het kabinet, heeft het kabinet ook het steunpakket voor ondernemers uitgebreid. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. Het is een heel pakket dat het kabinet op tafel heeft gelegd. Wilt u er meer over weten of kunnen wij u behulpzaam zijn bij de aanvraag of uitvoering? Neem dan contact met ons op.

Uitstel betaling belastingaanslagen

Onlangs informeerden wij u nog dat het uitstel van betaling voor belastingaanslagen tot 1 april 2021 kan worden aangevraagd. Nu wordt deze mogelijkheid verlengd tot 1 juli 2021. Als u nog niet eerder uitstel van betaling heeft aangevraagd of als u verlenging van eerder aangevraagd uitstel wilt, dan kunt u dit alsnog doen. Deze mogelijkheid geldt nu tot 1 juli 2021. Het uitstel wordt ook automatisch verlengd tot 1 juli 2021.

Eerder was het zo dat de Belastingdienst vanaf 1 juli 2021 het voorstel zou doen om de openstaande belastingaanslagen terug te betalen. Ook deze termijn schuift op, namelijk naar 1 oktober 2021. Vanaf dat moment hebt u 36 maanden de tijd om de belastingschulden terug te betalen. Ook kondigde het kabinet aan dat de Belastingdienst soepeler gaat kijken naar het kwijtschelden van (belasting)schulden, voor de situatie dat een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Hoe deze regeling eruit komt te zien? Daar komt in het tweede kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid over.

Uitstel van betaling of verlenging kunt u aanvragen via de site van de Belastingdienst met uw DigiD. Komt u er niet uit, wij helpen u graag!

Vaste (reis)kostenvergoeding werknemers

Tot 1 februari 2021 kunt u de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast blijven vergoeden aan werknemers. Dit is voorlopig verlengd tot 1 april 2021. Voorwaarde is wel dat het vaste vergoedingen zijn die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever zijn toegekend. Of dit na 1 april 2021 ook nog kan? Dat gaat het kabinet nog nader bekijken. Ook onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor het toekennen van een onbelaste thuiswerkvergoeding. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u weer.

Verruiming WKR

In 2020 werd de vrije ruimte voor het toekennen van een onbelaste bonus in de WKR-regeling eenmalig verhoogd. Ook voor 2021 geldt deze verhoogde vrijstelling. De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever bedraagt ook dit jaar dus 3%.

Uitbreiding TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Het kabinet breidt de TVL-regeling uit. Er kunnen meer ondernemingen aanspraak maken hierop. De eis van maximaal 250 medewerkers komt te vervallen, waardoor deze regeling ook voor grotere bedrijven geldt.

De nieuwe subsidie voor het eerste en tweede kwartaal 2021 wordt 85% van de vaste lasten en geldt bij een omzetverlies van minimaal 30%. Ook het maximale subsidiebedrag gaat substantieel omhoog van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 voor het niet-MKB. Het minimale subsidiebedrag gaat ook omhoog, namelijk van € 750 naar € 1.500.

Als u te maken hebt met een omzetverlies van minimaal 30%, zorg dan dat u een beroep doet op deze regeling. Als u hier hulp bij nodig hebt, neem dan contact met ons op.

Wij merken nog op dat deze regeling door allerlei Europese regelgevingen niet geldt voor middelgrote land- en tuinbouwbedrijven. Het kabinet onderzoekt nog of het mogelijk is ook voor deze ondernemingen een regeling te treffen.

Voor startende ondernemingen wordt nog een aparte regeling getroffen. Als startend bedrijf hebt u namelijk geen vergelijkingsjaar om de omzetdaling te bepalen. Het zal een soortgelijke regeling als de TVL worden, waarbij de vergelijkingstermijn het derde kwartaal van 2020 zal zijn.

Voorraadvergoeding detailhandel

Kledingzaken, maar ook bijvoorbeeld winkel- en tuincentra, blijven door de coronamaatregelen zitten met later niet meer te verkopen voorraden. Hiervoor bestond al een voorraadvergoeding. Deze vergoeding wordt nu verlengd en verhoogd. De subsidie komt bovenop de TVL en houdt in een opslag van 21% op het vaste lasten percentage van de TVL. Dit was voorheen (minimaal) 2,8%. De vergoeding bedraagt maximaal € 200.000.

NOW

Ook de NOW wordt verhoogd, de subsidie gaat omhoog van 80% naar 85% van de loonsom. Deze regeling kunt u, zoals eerder aangegeven, vanaf 15 februari 2021 aanvragen voor het eerste kwartaal 2021.

TOZO

Net als de andere regelingen wordt ook deze regeling verlengd. Vanaf 1 april 2021 gaat de verlengde regeling in. De eerder aangekondigde vermogenstoets in de TOZO-regeling gaat niet door. De TOZO kunt u aanvragen via de gemeente waar u woont.

Gebruikelijk loon 2021

Het standaard gebruikelijk loon voor 2021 is ten opzichte van 2020 verhoogd van € 46.000 naar € 47.000. In 2020 was het mogelijk om, in verband met de coronacrisis, het gebruikelijk loon tijdelijk te verlagen. Ook in 2021 geldt deze mogelijkheid. Wel gelden hierbij voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de andere steunmaatregelen. U kunt hierbij denken aan een omzetdaling die is veroorzaakt door de coronacrisis. Als vergelijking geldt hierbij de omzet over heel het jaar 2019. De regeling staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

Urencriterium

Als IB-ondernemer moet u, om gebruik te kunnen maken van bepaalde aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, voldoen aan het zogenoemde urencriterium. U moet 1.225 uren per kalenderjaar besteden aan werkzaamheden voor uw onderneming. Dit urencriterium wordt evenals in 2020 versoepeld tot 1 juli 2021. Deze versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geacht worden ten minste 24 uur per week aan hun onderneming te hebben besteed.

Garantiefonds evenementen

Verder komt er een garantiefonds voor evenementen. Organisatoren van evenementen kunnen dus weer aan de slag met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, feesten en concerten. De verwachting is dat dit vanaf 1 juli 2021 weer mogelijk moet zijn. Om deze organisatoren zekerheid te bieden wil het kabinet voor hen een garantiefonds oprichten. De exacte invulling hiervan is nog niet bekend.

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Het kabinet heeft veel regelingen getroffen, maar natuurlijk zijn er altijd ondernemers die net niet kwalificeren voor één van deze regelingen. Ook voor hen is nu een regeling getroffen, namelijk de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is bijvoorbeeld bestemd voor zelfstandigen die opdrachten mislopen en hierdoor geen inkomsten meer hebben. Deze regeling loopt via de gemeenten en moet nog verder worden uitgewerkt.